Λογιστικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες — Interstatus – Group of Companies Λογιστικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες – Interstatus – Group of Companies

Λογιστικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η ομάδα μας η οποία καταρτίζεται από υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Προετοιμάζουμε τους λογαριασμούς διαχείρισης ανάλογα με τις ad-hoc αιτήσεις των πελατών μας και προσφέρουμε σύμβουλους επιχειρήσεων για τυχόν λογιστικά θέματα.

Η αρμοδιότητα και η ευθύνη των ειδικών μας, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των πελατών και να εξασφαλίσουμε ειδικές λύσεις για όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

Μπορείτε να ανατρέξετε σε εμάς για συμβουλές σχετικά με τη λογιστικά καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία. Κατόπιν αιτήματος σας, θα προετοιμάσουμε μια προσαρμοσμένη ανάλυση των εργασιών και της χρήσης των πόρων της εταιρείας σας και θα προσφέρουμε προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της.

Η συνεργασία μας μπορεί να περιλαμβάνει τόσο μίας χρήσης όσο και ολοκληρωμένες υπηρεσίες και συμβουλές, όπως η επεξεργασία των πρωτογενών εγγράφων, η διατήρηση των λογιστικών εγγραφών, η διατήρηση κατάλληλων αρχείων μισθοδοσίας, η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και η υποβολή όλων των εκθέσεων και εγγράφων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι επαγγελματίες της Interstatus Group of Companies διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που έχουν συσταθεί στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και σε δικαιοδοσίες φορολογικού παραδείσου.

Θα εγγράψουμε την επιχείρησή σας στο ΦΠΑ της Κύπρου ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και θα βοηθήσουμε στη συμπλήρωση και την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με τα πρότυπα της ισχύουσας νομοθεσίας. Κατόπιν αιτήματος σας, θα ασχοληθούμε με το ερευνητικό ΦΠΑ που εκπροσωπούν τα συμφέροντά σας σε οποιαδήποτε πολύπλοκα θέματα.

Εγγυόμαστε απόλυτα την πλήρη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχετε σε εμάς κατά τη διάρκεια της λογιστικής, της προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων και του λογιστικού ελέγχου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λογιστικές υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Interstatus Group of Companies.