Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών — Interstatus – Group of Companies Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών – Interstatus – Group of Companies

Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών:

Το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού ακολουθεί τη σύσταση της εταιρείας και μερικές φορές οι δύο διαδικασίες συμβαίνουν ταυτόχρονα. Με την εγγραφή μιας ξένης εταιρείας θα πρέπει να έχετε μια σαφή εικόνα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στις οποίες θα συμμετάσχει η εταιρεία ώστε να παράγει κέρδη, καθώς και κατανόηση των αναπτυξιακών διαδρομών της επιχειρήσης και ανάπτυξη των εταιρικών και προσωπικών κεφαλαίων. Προφανώς σε αυτήν την περίπλοκη περιπέτεια χρειάζεστε ένα αξιόπιστο σύμμαχο – ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ – η οποία, ενδιαφερόμενη για εσάς ως έναν κερδοφόρο και φερέγγυο πελάτη, θα παρέχει επαγγελματικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προς όφελος της επιχείρησής σας και δικό σας προσωπικά. Αυτό που απομένει εσείς να κάνετε είναι να τακτοποιήσετε τη φροντίδα των συμφερόντων των μελών, εσείς και η τράπεζα. Θα πρέπει να επιτευχθεί μια βιώσιμη συμβιβαστική λύση μεταξύ αφενός των δικών σας στόχων και δυνατοτήτων και αφαιτέρου των απαιτήσεων της τράπεζας.

Για να ανοίξετε ένα λογαριασμό με μια ξένη τράπεζα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Interstatus Group of Companies. Το προσωπικό μας θα σας βοηθήσει με το άνοιγμα ενός λογαριασμού σε μια τράπεζα. Θα εξασφαλίσει το απόρρητο και τη βιωσιμότητα των οικονομικών συναλλαγών και θα προσφέρει τις πιο άνετες συνθήκες για την επιχείρησή σας μέσα από την παροχή των πιο σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων και τεχνολογίας.

Το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού απαιτεί βαθιά γνώση των διαφόρων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και της σωστής ολοκλήρωσης πολλών εγγράφων, συνεντεύξεων και συναντήσεων με τραπεζικούς υπαλλήλους. Η πιο κατάλληλη τράπεζα δεν είναι πάντα αυτή που βρίσκεται στην επόμενη γωνία, πολύ συχνά μπορεί να βρίσκεται σε άλλη χώρα ή ακόμα και σε άλλη ήπειρο. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σύγχρονες τραπεζικές εργασίες είναι κάτω από τον αυξανόμενη έλεγχο της εθνικής ρυθμιστικής αρχής που ασχολείται με την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, την καταπολέμηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και το κλείσιμο στις πόρτες της φοροδιαφυγής. Κάθε μία τράπεζα θέτει το όνομα και τη φήμη της σε πολύ υψηλή εκτίμηση και προσπαθεί να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητές της στα πλαίσια του νόμου. Δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την επιχειρηματική δραστηριότητα με “τους ανθρώπους στο δρόμο”, αλλά δίνει προτεραιότητα σε φερέγγυους, συνιστώμενους πελάτες που διαθέτουν ένα σύνολο άψογων εγγράφων και σημαντική οικονομική δυναμική.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα διεθνής τραπεζικά πρότυπα “γνώριζε τον πελάτη σου” (ΚΥC) και οι κανονισμοί της FATF θέτουν μια σειρά από αυστηρούς κανόνες. Ο κορυφαίος απαιτεί «Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επαληθεύσουν την ταυτότητα του πελάτη και του δικαιούχου πριν και κατά τη διάρκεια της έναρξης των επιχειρηματικών σχέσεων ή την εκτέλεση συναλλαγών με τυχαίους πελάτες”. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εταιρείες με υποψήφιους μετόχους και ανώνυμες μετοχές. Η τράπεζα μπορεί να ζητήσει απόδειξη της νομικής προέλευσης των κεφαλαίων. Οι σχετικές τραπεζικές υπηρεσίες θα εξετάσουν και θα ελέγξουν ολοκληρωτικά τα στοιχεία της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές και τους μετόχους χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μέσων κοινωνικών δικτύων).
Διαθέτουμε την απαραίτητη ικανότητα για να προτείνουμε την πιο κατάλληλη τράπεζα για την επιχείρησή σας και να αναλάβουμε επαγγελματικά τη διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για εσάς.

Μπορούμε να προτείνουμε τις πιο πρακτικές επιλογές σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις ειδικές απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Οι απαιτήσεις σχετικά με την πληροφόρηση ποικίλλουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία σύστασης και τις πολιτικές των συγκεκριμένων τραπεζών.
Το προσωπικό της Interstatus Group of Companies έχει εκτεταμένη εμπειρία, αξιόπιστη φήμη της επιχείρησης και δεξιότητες για να παρέχει το επιτυχές άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό. Παρακαλώ καλέστε μας στο +357 22766120 για να κανονίσετε μια συνάντηση ή διαβούλευση μέσω Skype.

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τις ξένες εταιρείες: τι πρέπει να γνωρίζετε:

 • τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και τη σημασία της επιχείρησής σας καθώς και τις κύριες δραστηριότητες της τράπεζας με τις προσδοκίες για την εκτέλεση καθημερινών συναλλαγών και τη στρατηγική για την ανάπτυξη της επιχείρησης
 • τα ελκυστικά επιτόκια και τις απαιτήσεις για τους πιθανούς πελάτες (καταθέσεις και προμήθειες, το ποσό της αρχικής κατάθεσης και το ελάχιστο ποσό λογαριασμού, υποχρεωτική επίσκεψη από τον δικαιούχο, τον διευθυντή, τον μέτοχο και υπογραφή λογαριασμού για μια συνέντευξη, κλπ)
 • μια επιλογή για άνοιγμα ενός απομακρυσμένου τραπεζικού λογαριασμού
 • τη διαθεσιμότητα των βιώσιμων μεθόδων, εργαλείων και τραπεζικών τεχνολογιών για τη λειτουργία των λογαριασμών με υψηλά τα πρότυπα εμπιστευτικότητας
 • εύκολη πρόσβαση στην τράπεζα, άνετη επικοινωνία με το προσωπικό και ικανότητα επικοινωνίας χωρίς διερμηνέα

Ένα τυποποιημένο σύνολο εγγράφων για το άνοιγμα ενός εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού περιλαμβάνει:

 1. Ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο από την τράπεζα με αναλυτικές πληροφορίες για την εταιρεία, όπως προσωπικά στοιχεία των φυσικών προσώπων που σχετίζονται με την εταιρεία, π.χ. διευθυντών, μετόχων και γραμματέων.
 1. Έγγραφα με τα προσωπικά στοιχεία για τα άτομα της εταιρείας:
 • ένα σαρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου τους
 • επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμοί κοινής ωφέλειας που έχουν εκδοθεί τους τελευταίους 3 μήνες ή ένα σαρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου τους με μια επικυρωμένη διεύθυνση κατοικίας)
 • επιστολή αναφοράς τράπεζας με πληροφορίες για έναν υπάρχοντα λογαριασμό, την περίοδο της σχέσης με την τράπεζα και μια δήλωση ότι ο πελάτης έχει παρατηρήσει όλους τους τραπεζικούς κανόνες
 1. Έγγραφα Εταιρείας:
 • πιστοποιητικό εγγραφής με την επαλήθευση της εγγραφής και λεπτομέρειες για την καταχώριση της εταιρείας
 • Υπόμνημα και Καταστατικό της Εταιρείας
 • βεβαιώσεις των διευθυντών / μετόχων / γραμματέων της εταιρείας, όπως αναφέρεται ανωτέρω (παράγραφος 1)
 • εάν η εταιρεία χρησιμοποιεί μια υπηρεσία υποψηφίων, τα αντίγραφα των πράξεων των υποψηφίων πρέπει να παρέχονται στην τράπεζα ( Συμφωνία Εμπιστοσύνης)
 • εάν η εταιρεία είχε καταχωρηθεί περισσότερο από έξι μήνες πριν, ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας θα πρέπει να παρέχεται στην τράπεζα για να επιβεβαιώσει ότι η εταιρεία εξακολουθεί να είναι στο μητρώο.

Τα έγγραφα που ζητούν οι τράπεζες μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία σύστασης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες οι τράπεζες έχουν τις δικές τους απαιτήσεις για το σύνολο των εγγράφων που πρέπει να παρέχονται, καθώς και την πιστοποίηση των αντιγράφων και την παρουσίασή τους. Μετά την επιλογή της τράπεζας και της δικαιοδοσίας, ο προσωπικός σας διευθυντής που έχει διοριστεί από εμάς θα σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες. Καλέστε μας τώρα!