Διοίκηση εταιρείας — Interstatus – Group of Companies Διοίκηση εταιρείας – Interstatus – Group of Companies

Διοίκηση της εταιρείας:

Η σύσταση της ξένης εταιρείας είναι μόνο το πρώτο βήμα στην πορεία εκκαθάρισης της επιχείρησής σας σε προσοδοφόρες διεθνείς αγορές. Η εταιρεία θα πρέπει να είναι εμπορικά επιτυχημένη, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να εφαρμόζει ισχυρή στρατηγική ανάπτυξη.

Η Interstatus Group of Companies προσφέρει επαγγελματική υποστήριξη πλήρους κλίμακας για τη λειτουργία της επιχείρησής σας και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες

 1. Μια ποιοτική υπηρεσία υποψηφίων.

Μπορούμε να παρέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για να λειτουργήσουν ως υποψήφιοι για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της τακτικής συμμόρφωσης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: υποψήφιο διεθυντή και υποψήφιο μέτοχο. Οι υποψηφίοι μας είναι εξαιρετικά ικανοί, υπεύθυνοι και πλήρως καταρτισμένοι και χρησιμοποιούν την μακροχρόνια εμπειρία τους για τις σχετικές ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

 1. Έκδοση και ανανέωση των αδειών για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και δραστηριότητες.
 1. Προετοιμασία της τεκμηρίωσης που σχετίζεται με την σύσταση στο σύνολό της, καθώς και το θέμα των δηλώσεων και των πιστοποιητικών:
 • Πιστοποιητικό εγγραφής που επιβεβαιώνει την εγγραφή της εταιρείας με την ημερομηνία εγγραφής και τον αριθμό που της έχει ανατεθεί από την Αρχή Καταχώρισης· ορισμένες δικαιοδοσίες εκδίδουν ένα απόσπασμα από το Εμπορικό Επιμελητήριο.
 • Λεπτά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
 • Μια γραπτή απόφαση για την έκδοση μετοχών.
 • Πιστοποιητικά Μετοχών.
 • Ένα απόσπασμα από το μητρώο.
 • Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας που πιστοποιεί ότι η εταιρεία εξακολουθεί να είναι στο μητρώο των λειτουργικών εταιρειών.
 • Πιστοποιητικό Φορολογίας που επιβεβαιώνει το καθεστώς διαμονής του φόρου στη χώρα της έδρας.
 • Πιστοποιητικό Διάλυσης που εκδίδεται από την Αρχή Εγγραφής για να επιβεβαιώσει ότι η εταιρεία έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
 • Οποιαδήποτε επιπλέον έγγραφα που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων του δικαιούχου και εξασφαλίζουν προστασία σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης με τους υποψηφίους (Δήλωση παραίτησης του διευθυντή, ψήφισμα απομάκρυνσης του διευθυντή, Διακήρυξη Εμπιστοσύνης, κλπ).
 1. Σας συμβουλεύουμε σχετικά με το διεθνή φορολογικό σχεδιασμό και τη φορολογία σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες.
 1. Οργανώνουμε την ετοιμασία και την υποβολή των υποχρεωτικών εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων – νόμιμο έλεγχο σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.
 1. 6. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες, εκπροσώπηση στα δικαστήρια και επικοινωνία με όλες τις σχετικές κυβερνητικές αρχές.
 1. 7. Βοηθάμε στο θέμα των θεωρήσεων και των μόνιμων αδειών παραμονής για την Κυπριακή υπηκοότητα.
 1. 8. Σας προσφέρουμε πολλές άλλες μέθοδους εταιρικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης, νομιμοποίησης, μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων, υπηρεσίες εικονικού γραφείου, υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης και μεταφοράς και παράδοσης των εγγράφων και των πληροφοριών.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε επαγγελματική βοήθεια για τυχόν θέματα που σχετίζονται με την σύσταση και την υποστήριξη της εταιρείας σας. Παρακαλούμε καλέστε μας στο +357 22766120, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Skype, στείλτε μας ένα email στο info@interstatus.com, ή συμπληρώσετε αυτό το έντυπο αίτησης.